Rosenborg-mailinglist/homepage

Rosenborg-mailinglist/homepage

Post by Terje Riksaase » Sat, 29 Jul 1995 04:00:00

RBK-fans!
Rosenborg-mailingliste er en liste for nyheter, diskusjoner, resultater og
kamprapporter.


oppgi e-mail adressen din. Du vil da bli satt opp paa lista og motta mer info.

Haaper aa hoere fra dere!

PS: Rosenborgs www-homepage har foelgende url:

      http://www.idt.unit.no/~terjerix/rbk/rbk.html
--
    ////        
___|--00_____________________________________________________________________

    \ ~/     Lokes vei 3         http://www.idt.unit.no:80/~terjerix/   o
    <><>     N-7037 Trondheim    Tlf: +47 73 93 17 68                  /~>  
             Norway                                                o....<\  
________________________________________________________________^^^^^^^^^^^^^
                                                                  Come on you
                                                                    GUNNERS!