India Ranji Trophy : Pre Quarter Finals Day 2

India Ranji Trophy : Pre Quarter Finals Day 2

Post by Gautham » Thu, 16 Feb 1995 04:29:04

==============================================================================
Ranji Trophy Pre-Quarter Finals Feb 12th - 16th 1995: Scores at EO 2 Day
==============================================================================


---------------------
Capts : VB Chandrasekhar (T.N) & Amarjeet Kaypee (Har)
Result:

Har: 165 a.o
     Ritesh Manchanda 22, Nitin Goel 28, Amarjeet Kaypee 72 Extras 12
     D Vasu 6-47, Mahesh 3-63, Robin Singh 1-27
T.N: 374-8
     VB C'Sekhar 27, S Ramesh 27. WV Raman 35, Robin Sgh 99, S Sharath 56,
         Arjan K Singh 25, D Vasu 51*, V'ramana 26, Sunil Subram 11
         Vineeth Jain 5-134, Kamal Batra 2-116


-----------------------
Capts : Feroze V Rasheed (Ker) & Rahul Sapru (U.P)
Result:

Ker: 316-6
     Narayan Kutty 13, S Shankar 20, FV Rasheed 31, S Oasis 51,
     PG Sunder 46, B Ramprakash 94, Extras 32
     AW Zaidi 2-51, Gyanendra Pandey 1-34, Saurabh Shukla 1-26
         (Bowling figures not updated)


-------------------
Capts : K.Jeshwant (Kar) & Bhupinder Singh Sr (Pun)
Result:

* only 2 hrs of play possible on the first day due to rain

Kar: 171 a.o
     R Vijay 24, S Joshi 72*
     Arun Bedi 4-31, Sandip Sharma 2-27, Bharti Vij 2-39, Krishan Mohan 2-25
Pun: 98-1
         Ajay Mehra 48*, Bhupinder Sgh Jr 36*


-------------------
Capts : Nilesh Odedra (Sau) & Avinash Kumar (Bih)
Result:

Sau: 321 a.o
         S Tanna 58, B Dutta 74, P Bhat 65, H Parasana 37
         Avinash Kumar 4-76, KVP Rao 3-85, Shankar 2-50, Deepak Kumar 1-36
Bih: 85-2
         Zishan Ali 32, Vinod Kumar 40*


---------------
Capts : Raman Lamba (Del) & Ashok Malhotra (Ben)
Result:

Del: 464 a.o
     Vijay Dahiya 15, Ajay Sharma 170, Akash Malhotra 152, Vadehra 20,
         Shakti Singh 37, Extras 20
         Arindam Sarkar 3-110, C Sharma 4-100, Saranindu Mukherjee 1-65,
         Sagormoy Sen Sharma 1-91
Ben: 129-4
         Saranindu M'jee 65, Devang Gandhi 25


-----------------------------
Capts : ? (M.P) & ? (Mah)
Result:

M.P: 291 a.o
         JP Yadav 37, Kirti Patel 37, C Pandit 122,
         P Chitale 4-69, S Jedhe 4-54, S Gudge 1-39, R Kanetkar 1-31
Mah: 10+ for no loss


-----------------
Capts : ? (Raj) & ? (Asm)
Result:

Raj: 445 a.o
         A Sinha 34, Devkumar 60, V Joshi 67, Anil Parmar 119, Krishnakumar 70,
         Rahul Rao 20, Deepak Jain 22, Rajeev Rathore 18, Extras 18
         Gautam Dutta 3-67, S Limaye 3-122

==============================================================================