Ranji Super League Haryana v Uttar Pradesh (Group C)

Ranji Super League Haryana v Uttar Pradesh (Group C)

Post by rsc » Tue, 04 Feb 1997 04:00:00


Ranji Super League 1996-97 Haryana v Uttar Pradesh (Group C)
Nahar Singh Stadium, Faridabad
29, 30, 31 January, 1 February 1997

Result: Match drawn
Points: Haryana 5, Uttar Pradesh 3

Toss: Uttar Pradesh
Umpires: Suresh Shastri (Mumbai) and Sameer Bandekar (Mumbai)
Match Referee: Ranjit Thomas (Kerala)

Close of Play:
 Day 1: UP 238/3 (Sapru 86*, Shamshad 1*)
 Day 2: UP 345, Haryana 152/1 (Jitender Singh 72*, Puri 30*)
 Day 3: Haryana 428/7 (Jitender Singh 214*, Thakur 0*)

Uttar Pradesh 1st innings
Rakesh Sharma         c Dhanraj Singh    b S Pandey             6
J Yadav               c V Yadav          b S Pandey            93
M Mudgal              c V Yadav          b Thakur              38
R Sapru               lbw                b Dhanraj Singh      118
R Shamshad            lbw                b V Jain               7
*G Pandey             c V Yadav          b S Pandey            37
S Shukla              lbw                b Dhanraj Singh        0
O Kamal               c Jitender Singh   b Thakur               1
A Gera                                   b Thakur               7
S Bajpai              c Kaypee           b P Jain              14
Brijendra Singh       not out                                   0
Extras                (b 11, lb 3, w 1, nb 9)                  24
Total                 (all out, 131.1 overs)                  345

FoW: 1-15, 2-76, 3-223, 4-252, 5-295,
     6-265, 7-306, 8-321, 9-332, 10-345.

Bowling                      O      M      R      W
S Pandey                    27      3     93      3
V Jain                      18      4     65      1
P Jain                      24.1    9     40      1
Dhanraj Singh               18      3     46      2
Thakur                      42     12     81      3
Shafiq Khan                  2      0      6      0

Haryana 1st innings
Jitender Singh        not out                                 229
N Goel                c Rakesh Sharma    b G Pandey            37
R Puri                                   b Gera                62
A Kaypee              c Mudgal           b Gera                 0
Shafiq Khan           lbw                b Gera                 1
*+V Yadav                                b Bajpai              37
Dhanraj Singh         c Mudgal           b Gera                 6
P Jain                st Mudgal          b G Pandey            48
P Thakur                                 b Gera                26
S Pandey                                 b G Pandey             2
Extras                (b 1, lb 3, nb 9)                        13
Total                 (9 wickets declared, 160 overs)         471

DNB: V Jain.

FoW: 1-77, 2-212, 3-212, 4-222, 5-279,
     6-294, 7-427, 8-468, 9-471.

Bowling                      O      M      R      W
Kamal                       26      5    107      0
Brijendra Singh             11      1     29      0
Gera                        48      9    133      5
Bajpai                      30      9     55      1
G Pandey                    42     11     124     3
Shamshad                     1      0      4      0
Sapru                        2      0      5      0

Uttar Pradesh 2nd innings
Rakesh Sharma                            b P Jain              40
J Yadav               run out                                  85
S Sjukla              c Jitender Singh   b Thakur              24
R Sapru               lbw                b Thakur               1
G Pandey              run out                                   8
R Shamshad            not out                                  53
M Mudgal              not out                                  35
Extras                (b 4, lb 8, nb 9)                        21
Total                 (5 wickets, 74 overs)                   267

FoW: 1-88, 2-119, 3-129, 4-161, 5-180.

Bowling                      O      M      R      W
S Pandey                     9      0     36      0
V Jain                       3      1      9      0
Thakur                      23      6     66      2
Dhanraj Singh                4      0     17      0
P Jain                      25      1     85      1
Shafiq Khan                  1      0      3      0
Kaypee                       5      0     28      0
Yadav                        1      0      1      0
Jitender Singh               2      0     10      0
Goel                         1      1      0      0


 
 
 

Ranji Super League Haryana v Uttar Pradesh (Group C)

Post by rsc » Tue, 04 Feb 1997 04:00:00

Ranji Super League 1996-97 Haryana v Uttar Pradesh (Group C)
Nahar Singh Stadium, Faridabad
29, 30, 31 January, 1 February 1997

Result:
Points:

Toss: Uttar Pradesh
Umpires: Suresh Shastri (Mumbai) and Sameer Bandekar (Mumbai)
Match Referee: Ranjit Thomas (Kerala)

Close of Play:
 Day 1: UP 238/3 (Sapru 86*, Shamshad 1*)
 Day 2: UP 345, Haryana 152/1 (Jitender Singh 72*, Puri 30*)

Uttar Pradesh 1st innings
Rakesh Sharma         c Dhanraj Singh    b S Pandey             6
J Yadav               c V Yadav          b S Pandey            93
M Mudgal              c V Yadav          b Thakur              38
R Sapru               lbw                b Dhanraj Singh      118
R Shamshad            lbw                b V Jain               7
*G Pandey             c V Yadav          b S Pandey            37
S Shukla              lbw                b Dhanraj Singh        0
O Kamal               c Jitender Singh   b Thakur               1
A Gera                                   b Thakur               7
S Bajpai              c Kaypee           b P Jain              14
Brijendra Singh       not out                                   0
Extras                (b 11, lb 3, w 1, nb 9)                  24
Total                 (all out, 131.1 overs)                  345

FoW: 1-15, 2-76, 3-223, 4-252, 5-295,
     6-265, 7-306, 8-321, 9-332, 10-345.

Bowling                      O      M      R      W
S Pandey                    27      3     93      3
V Jain                      18      4     65      1
P Jain                      24.1    9     40      1
Dhanraj Singh               18      3     46      2
Thakur                      42     12     81      3
Shafiq Khan                  2      0      6      0

Haryana 1st innings
Jitender Singh        not out                                  72
N Goel                c Rakesh Sharma    b G Pandey            37
R Puri                not out                                  30
Extras                (b 1, lb 3, nb 9)                        13
Total                 (1 wicket, 52 overs)                    152

DNB: *+V Yadav, A Kaypee, Shafiq Khan, Dhanraj Singh, P Thakur,
P Jain, V Jain, S Pandey.

FoW: 1-77.

Bowling                      O      M      R      W
Kamal                       12      3     40      0
Brijendra Singh              9      1     25      0
Gera                        10      2     33      0
Bajpai                      10      3     20      0
G Pandey                    10      2     26      1
Shamshad                     1      0      4      0