Marathon Training - Don't Start At An Early Age (long article)

Marathon Training - Don't Start At An Early Age (long article)

Post by Zworq » Tue, 08 Dec 1998 04:00:00

In a Dutch newspaper I found the following article. First the
translation into English (pardon the errors), then the original in
Dutch.

The article warns people younger than 17 not to start training too
seriously for the marathon. A Dutch researcher has done an inventory
survey with 13 Dutch top marathon runners.

(translated article)
___

Marathon stars start late

by Maurice Ambaum

MAASTRICHT - It seemed an advice not to be taken seriously. The
athletics coach who suggested strongly to practice many other
disciplines and sports and only become serious about marathons in the
late ***age years.

However, often the youngster had his own way. For he had obviously
talent, why shouldn't he put everything on running on his twelfth?
Gymnasts and swimmers did that too, didn't they? Which caused him to
focus solely on running and finally gave up athletics all together in
his late ***age years. Physically and mentally exhausted.

The examples of young talents who didn't make it are abounded. That
coach was obviously right after all. Now the coach has scientific
feedback too. Ton van Os has done an inventory survey on the factors
that define performance, and the career development of Dutch marathon
stars. On request of NOC*NSF and the section road athletics of the
KNAU, which is looking for a protocol to prematurely track down
potential marathon stars. Van Os, physiotherapist in profession,
performed the research for his study at the trade-group exercise
sciences on the University of Maastricht. Thir*** Dutch athletes that
once had covered the Marathon faster than 2.13 hours (males) or 2.33
hours (females), take part in the research: Tonnie Dirks, Greg van
Hest, Luc Krotwaar, Cor Lambregts, Gerard Nijboer, John Vermeule, Rudi
Verriet, Bert van Vlaanderen, Cor Vriend, Marti ten Kate, Marja Wokke,
Anne van Schuppe and Carla Beurskens. Together fine for almost
threehundred marathons.

One of the most remarkable findings is that almost all stars started
at an old age (average age seven***) with running. Van Os: "Based on
my research I do not see any need to start screening for talent at an
age younger than seven***. Perhaps starting to run after seven*** is
even a condition for being able to become a star in the marathon."

With this in mind the marathon is contradictory to the career
development in other single sports like swimming and gymnatics, in
which it is necessary to start at an early age to be able to reach the
top. Van Os explains this apparent contradiction with the acquisition
of skills. "In turning and swimming skills are very important indeed.
The sporter has to acquire those at an early age. Learning how to walk
is automatic, everyone can do it. That is why you don't meet any
problems if you play soccer till your eigh***th, and finally become a
star in the marathon."

From the study followed also that the marathon runner needs in average
thir*** years to reach his top: more than seven years to grow to his
first marathon, and six years to raise performance. At this level the
athlete has to be able to cover every week 140 kilometres (females) or
166.1 kilometres (males) in eleven or twelve training sessions. There
are excesses of 191 and 224.7 kilometres per week.

Of course physical components play an important part. The following
body sizes are to be observed as ideal for marathon: for females a
body length of 172.2 centimetres and a body weight of 48.8
kilogrammes. For males a length of 177.5 centimetres and weight of
61.7 kilogrammes apply. Other important indicators are the energy
consumption and the need for and absorption of oxygen.
___

(orginal Dutch article)
___

Marathontoppers beginnen laat

door Maurice Ambaum

MAASTRICHT - Het leek een advies dat niet serieus kon worden genomen.
De atletiekcoach die het jonge talentje aanraadde om vo***veel
andere disciplines en sporten te beoefenen en pas in de late
tienerjaren serieus met hardlopen te beginnen.

Vaak dreef de jongeling echter zijn zin door. Want hij had toch
talent, waarom zou hij niet al op zijn twaalfde alles op het lopen
zetten? Turners en zwemmers deden dat toch ook? Met als gevolg dat hij
alleen maar ging hardlopen en uiteindelijk in de late tienerjaren de
atletiek voor gezien hield. Lichamelijk en geestelijk op.

De voorbeelden van jonge talentjes die het niet redden, liggen voor
het oprapen. Had die coach het blijkbaar toch goed gezien. Nu heeft de
trainer ook wetenschappelijke feedback. Ton van Os heeft dit jaar een
inventariserend onderzoek gedaan naar prestatiebepalende factoren en
de cariere-ontwikkeling van Nederlandse topmarathonlopers. Op verzoek
van NOC*NSF en de sectie wegatletiek van de KNAU, die op zoek zijn
naar een protocol voor het vroegtijdig opsporen van potientele
marathontoppers. Van Os, fysiotherapeut van beroep, voerde het
onderzoek uit in het kader van zijn studie bij de vakgroep
bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Dertien
Nederlandse atleten die ooit de marathon sneller dan 2.13 uur (mannen)
of 2.33 uur (vrouwen) hebben afgelegd, namen deel aan het onderzoek:
Tonnie Dirks, Greg van Hest, Luc Krotwaar, Cor Lambregts, Gerard
Nijboer, John Vermeule, Rudi Verriet, Bert van Vlaanderen, Cor Vriend,
Marti ten Kate, Marja Wokke, Anne van Schuppe en Carla Beurskens.
Samen goed voor bijna driehonderd marathons.

Een van de opmerkelijkste constateringen is dat bijna alle toppers pas
op late leeftijd (gemiddeld zeventien jaar) met hardlopen zijn
begonnen. Van Os: "Op basis van mijn onderzoek zie ik geen noodzaak om
op een jongere leeftijd dan zeventien jaar te beginnen met het
screenen van talent. Misschien is het wel een voorwaarde om pas na je
zeventiende met hardlopen te beginnen om een topper op de marathon te
kunnen worden."

Daarmee staat de marathon haaks op de carriere-ontwikkeling in andere
individuele sporttakken zoals zwemmen en turnen, waar reeds op jonge
leeftijd moet worden begonnen om de top te kunnen halen. Van Os zoekt
het verschil in de technisch uitvoering. "Bij het turnen en zwemmen is
de techniek heel erg belangrijk. Die moet de sporter zich al op jonge
leeftijd eigen maken. Leren lopen daarentegen gaat automatisch, dat
kan iedereen. Daarom kun je probleemloos tot je achttiende voetballen
en uiteindelijk een topper op de marathon worden."

Uit de studie bleek verder dat de marathonloper gemiddeld dertien jaar
nodig heeft om zijn top te halen: ruim zeven jaar om toe te groeien
naar de eerste marathon en zes jaar om het niveau te verhogen. Tegen
die tijd dient de atleet in staat te zijn om in elf a twaalf
trainingen gemiddeld per week 140 kilometer (vrouwen) of 166.1
kilometer (mannen) af te leggen. Met uitschieters naar 191 en 224.7
kilometer per week.

Uiteraard spelen de fysieke componenten een belangrijke rol. De
volgende lichaamsmaten zijn als ideaal te beschouwen voor de marathon:
voor de vrouwen een lengte van 172.2 centimeter en een gewicht van
48.8 kilogram. Voor mannen geldt een lengte van 177.5 centimeter en
een gewicht van 61.7 kilogram. Daarnaast zijn het energieverbruik en
de zuurstofbehoefte en -opname belangrijke indicatoren.
___