Vittoria Corsa CX

Vittoria Corsa CX

Post by Gordo Bi » Sat, 06 Feb 1999 04:00:00

Vittoria Corsa CX -brand new, 650 c tubular.  $45 with shipping