Antique 1912-1949 Porcelain teapot 528 chinaware 400 Website invitation visit

Antique 1912-1949 Porcelain teapot 528 chinaware 400 Website invitation visit

Post by xjx58 » Fri, 10 Aug 2007 10:02:43


Antique 1912-1949 Porcelain teapot 528 chinaware 400 Website
invitation visit
http://www.xjx588.com
http://www.xjx588.com/more.asp?name=xjx588&id=14


City Shengzhou Zhejiang China
Jianxiong Xu
Thanks !
 
 
 

Antique 1912-1949 Porcelain teapot 528 chinaware 400 Website invitation visit

Post by xjx58 » Sat, 11 Aug 2007 09:23:28

Antique 1912-1949 Porcelain teapot 528 chinaware 400 Website
invitation visit
http://www.xjx588.com
http://www.xjx588.com/more.asp?name=xjx588&id=14


City Shengzhou Zhejiang China
Jianxiong Xu
Thanks !